You are here

Rustpensioen bij gemengde loopbaan

Bij een gemengde loopbaan (als werknemer en/of zelfstandige en/of ambtenaar), kan je in principe in elk stelsel een rustpensioen krijgen.  Voorwaarde is wel dat je beroepsloopbaan niet groter is dan 14.040 voltijdse dagequivalenten.  

Wordt de eenheid overschreden, dan worden de overtollige voltijdse dagequivalenten in mindering gebracht. Eerst van het aantal voltijdse dagequivalenten als zelfstandige en eventueel daarna van het aantal voltijdse dagequivalenten als werknemer

Deze vermindering is in ieder geval beperkt tot  1.560 voltijdse dagequivalenten.