Toegankelijkheidsverklaring

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zet bij haar digitale communicatie in op toegankelijkheid. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

Het RSVZ streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken volgens de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.rsvz.be.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen een aantal initiatieven om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

 • We nemen webtoegankelijkheid op in onze communicatiestrategie en in onze richtlijnen.
 • We betrekken interne en externe specialisten.
 • Onze collega’s hebben opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategieën gevolgd.
 • We werken samen met AnySurfer, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel.

Nalevingsstatus

Er bestaan officiële standaarden en afspraken die bepalen wat webtoegankelijkheid precies inhoudt. Als je voldoet aan die standaarden, dan kan iedereen, met of zonder een beperking, en in elke context, toegang krijgen tot je online informatie en diensten.

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen.
Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet volledig in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Vind je nog iets dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is, dan horen wij het graag van je.

De website bevat op dit moment de volgende niet-toegankelijke elementen:

 • Het kleurcontrast is niet voor alle elementen sterk genoeg.
 • De kopstructuur is niet overal logisch genest.

De volgende documenten/pagina’s zijn niet volledig toegankelijk:

 • Gearchiveerde informatie in PDF-formaat, zoals jaarverslagen en statistische overzichten van voorafgaande jaren, adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité van voorafgaande jaren.
 • Sommige informatie in PDF-formaat, zoals een aantal afbeeldingen in de bestuursovereenkomst van het RSVZ.

Door de omvang van onze digitale archieven is het onmogelijk om alle bestaande documenten toegankelijk te maken.

Op dit moment is er nog geen alternatief voor de beschreven niet-toegankelijk inhoud of documenten.

Wil je extra informatie over de niet-toegankelijke inhoud of deze documenten, mail dan naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd aan de hand van:

 • Een audit uitgevoerd door AnySurfer, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel;
 • Een audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check;
 • Een kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels).

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst Communicatie van het RSVZ.

Vragen of opmerkingen bij de toegankelijkheidsverklaring? Mail ze naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Deze verklaring werd opgesteld op 22/09/2020.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 24/04/2024.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? Mail naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijg je geen antwoord, of ben je niet tevreden met het antwoord dat je krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.