You are here

Wettelijke verplichtingen voor kunstenaars

Werk je als kunstenaar tegen betaling en in opdracht, dan ben je voor de sociale zekerheid in principe werknemer.

Kan je aantonen dat je als kunstenaar socio-economisch niet afhankelijk bent van een opdrachtgever, dan ben je geen werknemer en kan je aansluiten als zelfstandige. Je hebt dan dezelfde wettelijke verplichtingen als andere zelfstandigen.

 

Hoe kan ik te weten komen of ik als kunstenaar werknemer of zelfstandige ben?

Je kan je concrete situatie laten bekijken door:

 • de Commissie Kunstenaars
 • een socialeverzekeringsfonds van je keuze

De Commissie Kunstenaars baseert haar advies op indicatoren die je zelf aanreikt en die de inspectie eventueel kan verifiëren.

Bijvoorbeeld:

 • Je aansluiting bij een socialeverzekeringsfonds (belangrijke aanwijzing, maar dit is niet genoeg).
 • Je kan eventueel een leefbaar inkomen halen uit je artistieke activiteiten (ook rekening houdend met andere inkomensbronnen).
 • Een bedrijfsplan of de 'uitlegbrief': ben je een beginnend kunstenaar, dan kan dit handig zijn om je onderneming te presenteren.
 • Ben je voor je inkomen afhankelijk van maar één of van meerdere opdrachtgevers?
 • Kon je in het verleden je sociale bijdragen betalen?
 • Kan je een analyse van je boekhouding of afschriften van relevante facturen en/of een debiteurenlijst voorleggen?
 • Heb je al beroepservaring als kunstenaar?
 • Hoe maak je reclame voor je producten of diensten?
 • Wat zijn je netto en bruto-inkomsten van de afgelopen jaren en werd,je inkomen in belangrijke mate bepaald door je artistieke prestaties?
 • Heb je een relevante opleiding gevolgd?

Vindt de Commissie Kunstenaars dat je onterecht in het zelfstandigenstatuut bent terechtgekomen, dan laat ze je dit weten. De Commissie zal dan ook de RSZ, het RSVZ en de sociale inspectiediensten op de hoogte brengen.

 

Hoe toon ik als kunstenaar aan dat ik geen werknemer ben?

Om aan te tonen dat er tussen jou en je opdrachtgever socio-economisch gezien geen verhouding bestaat zoals tussen een werknemer en een werkgever, heb je meerdere elementen tegelijk nodig:

 • de investeringen die je gedaan hebt en / of nog zal doen
 • het ondernemingsrisico dat je draagt en / of zal dragen
 • de verhouding tussen je bruto- / netto-inkomsten
 • de manier waarop je naar buiten treedt

Opgelet! Een inschrijving bij een socialeverzekeringsfonds, of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of een btw-nummer gelden op zich niet als bewijs dat je zelfstandige bent.