You are here

Obligations légales

Als zelfstandige ben je wettelijk verplicht om:

  • Sociale bijdragen te betalen
  • Aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds
  • Aan te sluiten bij een ziekenfonds
  • Wijzigingen in beroeps- of gezinssituatie te melden
  • Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen te betalen

Lees meer

Als vennootschap ben je wettelijk verplicht om:

  • Vennootschapsbijdragen te betalen
  • Aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds
  • Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen te betalen

Lees meer