You are here

Primostarter

Definitie

Wat betekent dat juist: primostarter?

Wettelijke verplichtingen

Als primostarter heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als alle zelfstandigen.

Alles over Wettelijke verplichtingen van zelfstandigen

Sociale bijdragen

De minimale sociale bijdrage van de primostarters voor de eerste vier kwartalen is lager dan die van de andere zelfstandigen in hoofdberoep. Daardoor betaal je voor die eerste vier kwartalen minder sociale bijdragen als je inkomsten beperkt zijn. Met hogere inkomsten betaal je dezelfde bijdragen als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.

Die lagere sociale bijdragen worden automatisch toegepast op het moment dat je definitieve bijdragen berekend worden. Je socialeverzekeringsfonds kan dat pas doen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld (meestal een of twee jaar later).

Als je tijdens het bijdragejaar al verlaagde voorlopige bijdragen wil betalen, dan moet je aan je socialeverzekeringsfonds vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen tot:

  • ofwel de minimale sociale bijdrage voor de primostarters
  • ofwel een ander wettelijk vastgelegd bedrag.

Dat is enkel mogelijk wanneer je aannemelijk maakt dat je inkomsten van het bijdragejaar waarin één of meer van je eerste vier kwartalen liggen, niet hoger zullen zijn dan de wettelijk vastgelegde drempel.

Die lagere sociale bijdragen worden voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018, voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn.

Alles over Sociale bijdragen

Rechten

Ook met verlaagde sociale bijdragen bouw je dezelfde sociale rechten op als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.