Overlevingspensioen en overgangsuitkering bij gemengde loopbaan

Als je overleden echtgeno(o)t(e) een gemengde loopbaan (als werknemer en/of zelfstandige en/of ambtenaar) had, kan je in principe in elk stelsel een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen. Voorwaarde is wel dat de beroepsloopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e) de eenheid niet overschrijdt.

Die eenheid is gelijk aan:

  • Het aantal jaren tussen 1 januari van het jaar van zijn/haar 20ste verjaardag en 31 december van het jaar voor dat van zijn/haar overlijden wanneer je overleden echtgeno(o)t(e), jonger dan 65 jaar, nog geen rustpensioen genoot.
  • 14.040/14.040, in de andere gevallen.

Wordt de eenheid overschreden, dan worden de overtollige voltijdse dagequivalenten in mindering gebracht. Eerst van het aantal voltijdse dagequivalenten als zelfstandige en eventueel daarna van het aantal voltijdse dagequivalenten als werknemer.

Deze vermindering is in ieder geval beperkt tot 1.560 voltijdse dagequivalenten.