You are here

Wat betekent de pensioenhervorming voor jouw pensioen?

Het regeerakkoord van de regering De Croo vermeldt een aantal hervormingen voor de pensioenen van de zelfstandigen.

Een aantal hervormingen zijn al uitgevoerd. Andere voorstellen worden nog verder onderzocht.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan wordt je pensioen automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Welke hervormingen zijn van kracht?

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt vanaf 2021 geleidelijk aan verhoogd tot een bedrag van 1.500 EUR netto per maand in 2024.

Een eerste verhoging met 2,65% werd doorgevoerd op 1 januari 2021. Op 1 juli 2021 werd het minimumpensioen verhoogd ingevolge een welvaartsaanpassing (+2%).

Op 1 januari 2022 werd het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers opnieuw verhoogd met 2,65%.

De nieuwe bruto maandbedragen (geïndexeerd) voor een volledige loopbaan van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen zijn:

  Bedrag december 2020 vóór de pensioenhervorming 

(bedragen aan toenmalige spilindex)

Vanaf 01.01.2022

 

(bedragen aan huidige spilindex)

Alleenstaande pensioen 1.291,69 EUR 1.502,78 EUR
Gezinspensioen 1.614,10 EUR 1.877,89 EUR
Overlevingspensioen 1.274,43 EUR 1.482,70 EUR

Verdere verhogingen zijn voorzien op 1 januari 2023 en 1 januari 2024. 

De uiteindelijk beoogde doelstelling, een minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand voor een volledige loopbaan in 2024, zal het resultaat zijn van de combinatie van verschillende maatregelen tussen 2021 en 2024:

  • de geleidelijke verhogingen van het minimumpensioen, en,
  • de welvaartsaanpassingen van de pensioenen, en,
  • de indexeringen van de sociale uitkeringen.

Het minimumpensioen wordt automatisch aangepast aan de verhogingen.

Verhoging van het pensioenplafond voor de inkomstenjaren 2021-2024

De zelfstandigenpensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten. Hierbij geldt een maximum, het pensioenplafond.

Vanaf inkomstenjaar 2021 mogen die maximuminkomsten hoger zijn (2,38% hoger tegenover het maximum 60.427,75 EUR in 2020).

Ook voor de inkomstenjaren 2022, 2023 en 2024 worden er verhogingen van de maximuminkomsten voorzien:

Inkomstenjaar % verhoging t.o.v. plafond in 2020 (buiten de indexeringen) Bedrag inkomensplafond pensioenberekening
2021 +2,38% 61.865,94 EUR
2022 +4,82% 65.899,36 EUR
2023 +7,31% 67.464,80 EUR
2024 +9,86% 69.067,96 EUR

De impact van deze maatregel kan zich voor het eerst laten voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening

De regering De Croo heeft de correctiecoëfficiënt afgeschaft voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze hervorming geldt voor inkomsten vanaf het jaar 2021.

Hierdoor verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021.

De impact van deze maatregel laat zich voor het eerst voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Simulaties van de impact van de maatregel op het pensioenbedrag:

Geherwaardeerde bedrijfsinkomsten jaar 2021   Pensioenopbrengst voor het volledige jaar 2021 (1/45ste)
(bruto bedragen in EUR, op jaarbasis)
Zonder afschaffing correctiecoëfficiënt Met afschaffing correctiecoëfficiënt
14.042,57 EUR
(= min. inkomsten hoofdberoep)
Gezin 166,09 EUR 240,17 EUR
Alleenstaande 132,87 EUR 192,14 EUR
25.000 EUR Gezin 295,69 EUR 427,58 EUR
Alleenstaande 236,55 EUR 342,07 EUR
45.000 EUR Gezin 532,25 EUR 769,65 EUR
Alleenstaande 425,80 EUR 615,72 EUR
61.865,94 EUR
(= max. inkomsten)
Gezin 731,73 EUR 1058,12 EUR
Alleenstaande 585,39 EUR 846,49 EUR

Herwaardering van de proportionele pensioenen (op basis van de beroepsinkomsten)

  • Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.
  • Je pensioen gaat in tussen 1 juli en 1 december 2021: verhoging van het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar (met inbegrip van 2021) met 1,7%.
  • Je pensioen gaat in vanaf 1 januari 2022: er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de inkomstenjaren:
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar vanaf 2021 wordt berekend, rekening houdend met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. Door deze maatregel verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021 (cf. supra).

Welke hervormingen staan er nog op de planning?

Over andere pensioenplannen of -voorstellen moet nog onderhandeld worden. Nadien moeten ze ook nog in wetgeving omgezet worden. De dienst Pensioenen kan over die voorstellen dan ook nog geen verdere informatie geven of zeggen of jij ervoor in aanmerking komt.

Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de maatregelen concreet zijn, nemen we alle informatie op onze website op. Belangrijk om te weten: heeft één van de maatregelen een impact op jouw pensioen, dan wordt je pensioen automatisch aangepast. Je hoeft hiervoor dus zelf niks te doen of te ondernemen.