You are here

Wanneer en hoe moet ik aanvragen om op pensioen te gaan?

Wanneer kan ik mijn pensioen aanvragen?

In een aantal gevallen onderzoekt het RSVZ automatisch je pensioenrechten. Je hoeft dan geen aanvraag in te dienen.

Wil je vervroegd met pensioen gaan, dan moet je wel een aanvraag indienen. Aanvragen kan ten vroegste 12 maanden voor de datum waarop je met pensioen wil gaan.

 

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

www.pensioenaanvraag.be

 • Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
 • Het kan ook met itsme. Nog geen itsme-account?

mypension.be

 • Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
 • Het kan ook met itsme. Nog geen itsme-account?

Via e-mail of brief

Heb je geen toegang tot mypension.be of pensioenaanvraag.be, dan kan je ook je pensioenaanvraag indienen per mail of brief.

Je e-mail of brief moet dan de volgende informatie bevatten:

 • Naam en voornaam van de aanvrager
 • INSZ
 • Uitdrukkelijke wens om je pensioen of de IGO aan te vragen
 • Gewenste ingangsdatum

Als je je aanvraag hebt ingediend, krijg je een ontvangstbewijs.

Lukt het je toch niet om dit via bovenstaande manieren te doen, dan kan je je pensioenaanvraag ook tijdelijk indienen door te bellen naar 1765.

 

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

In een aantal gevallen moet je zelf geen aanvraag indienen. RSVZ onderzoekt zonder aanvraag je pensioenrechten in de volgende situaties:


Situatie 1

 • Je wordt 65.
 • Je was zelfstandige of helper en daardoor onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.
 • Je woont in België op de eerste dag van de 15de maand voor je 65 wordt.

Situatie 2

 • Je rechten op een overlevingspensioen als zelfstandige, helper of werknemer worden automatisch onderzocht (dus zonder dat je daarvoor een aanvraag deed).
 • Je wordt 65 binnen de 12 maanden na het overlijden van je echtgeno(o)t(e).

Situatie 3

 • Je rechten op een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid worden onderzocht in een pensioenregeling van de openbare sector.
 • Tijdens dit onderzoek wordt vastgesteld dat je zelfstandige bent geweest.
 • Je wordt ten vroegste op je 59ste lichamelijk ongeschikt verklaard.