Ik was werknemer, maar heb ook als zelfstandige gewerkt (gemengde loopbaan). Moet ik mijn pensioen als zelfstandige apart aanvragen?

Heb je een gemengde loopbaan (als zelfstandige, werknemer en/of ambtenaar) of had je overleden echtgeno(o)t(e) er een, en heb je al een aanvraag gedaan voor een rust-, overlevingspensioen of overgangsuitkering in het werknemersstelsel of in het ambtenarenstelsel, dan moet je voor je zelfstandigenpensioen geen aparte aanvraag indienen.

Voorwaarde is wel dat je in je aanvraag je activiteit als zelfstandige of helper vermeldt.

Elke pensioeninstelling zal je rechten in haar regeling onderzoeken. Ze wisselen hun beslissingen uit.

Goed om weten:

  • Was je zelfstandige en ambtenaar en wil je voor de jaren dat je als zelfstandige gewerkt hebt ook pensioen krijgen, dan mag je je aanvraag voor een rustpensioen als ambtenaar ten vroegste op je 59ste indienen.
  • Je kan in principe aanspraak maken op een pensioen of op een overgangsuitkering in elk van de stelsels waarin je gewerkt hebt. Voorwaarde is wel dat de beroepsloopbaan die in aanmerking genomen wordt in alle stelsels samen, een bepaalde eenheid niet overschrijdt.

Extra informatie