Ik ben gescheiden van mijn echtgeno(o)t(e) die zelfstandige was. Op welk pensioen heb ik recht?

Als ex-echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige of helper kan je aanspraak maken op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

Voorwaarden

  • Je bent 65.
  • Je kan de beroepsloopbaan van je ex-echtgeno(o)t(e) als zelfstandige of helper bewijzen vanaf het kwartaal dat jullie getrouwd zijn tot en met kwartaal waarin jullie gescheiden zijn.
    Elk jaar komt in aanmerking, ook als je voor datzelfde jaar een eigen rustpensioen als zelfstandige of helper krijgt.
  • Je mag het ouderlijk gezag niet kwijt zijn.
  • Je mag niet opnieuw getrouwd zijn.
  • Je mag niet veroordeeld zijn om je ex-echtgeno(o)t(e) naar het leven gestaan te hebben.
  • Je mag geen aanspraak maken op een overlevingspensioen uit een vorig huwelijk.

Vervroegd pensioen bij echtscheiding

Onder bepaalde voorwaarden kan je een vervroegd pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) krijgen. Dit kan vanaf de eerste dag van de maand na die waarin je 60 wordt. De leeftijd van je ex speelt hierbij geen rol.

Aanvraag

Een jaar voor de gekozen ingangsdatum kan je je pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) aanvragen.

Extra informatie