Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

Jaarbedrag
(vanaf 1/01/2024 aan spilindex 172,61)

Minimum rustpensioen als gezin 26.069,93
Minimum rustpensioen als alleenstaande 20.862,51
Minimum overlevingspensioen  € 20.583,71
Minimum overgangsuitkering 20.583,71
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen 

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 164,17 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 131,34 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 131,34 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

207,42 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 73,12 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 58,47 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 58,47 euro

 

Extra informatie