You are here

Commissie Kunstenaars

Opdrachten

  • info geven over de rechten en plichten van kunstenaars als werknemer of zelfstandige
  • individuele dossiers onderzoeken (op vraag van de kunstenaar of op initiatief van de Commissie zelf)
  • zelfstandigheidsverklaringen uitreiken

 

Samenstelling

  • onafhankelijk jurist als voorzitter 
  • 2 afgevaardigde ambtenaren van het RSVZ 
  • 2 afgevaardigde ambtenaren van de RSZ