Print deze pagina
Toegelaten grens winstgevende zelfstandige activiteit

Kinderen die onderwijs met beperkt leerplan volgen of ingeschreven zijn als werkzoekende

 toegelaten grens 2012

 € 4.992,77