Print deze pagina
 
ARP

Het ARP of het Koninklijk Besluit van 22 december 1967 over het Algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (Belgisch Staatsblad 10 januari 1968) is het uitvoerend besluit in de pensioenregeling voor zelfstandigen. In de tussentijd is het uiteraard al meermaals gewijzigd.