Print deze pagina
 
Hoe starten

Sinds 2003 kunt u als starter-handelaar voor heel wat formaliteiten terecht bij het ondernemingsloket.

Daar krijgt u uw uniek ondernemingsnummer. Dit ene nummer vervangt de vroegere, aparte nummers voor btw, handelsregister, enz.

Met dat ondernemingsnummer raakt u gekend bij de Kruispuntbank van ondernemingen. Heel wat administraties komen daar aankloppen voor officiële informatie. Op die manier zult u niet telkens dezelfde informatie moeten verstrekken die de overheid eigenlijk al in haar bezit heeft.

Het ondernemingsloket brengt u ook in contact met een socialeverzekeringsfonds. 
U moet bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten voor uw eigen sociale zekerheid.

Daarnaast zal het loket erover waken dat u aangesloten bent/blijft bij een ziekenfonds.

Voor alle andere startersformaliteiten die niet direct met het sociaal statuut te maken hebben, kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Opgelet ! Wenst u vrij aan te sluiten bij de Nationale Hulpkas ? Wij hebben geen ondernemingsloket. Aarzel echter niet om ons te contacteren.