Print deze pagina
 
Formulieren voor sociale maximumfactuur (2003)
Kinderen met een handicap, die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag kunnen in principe - namelijk op grond van hun eigen hoedanigheid - de sociale MAF niet genieten en kunnen dus geen recht doen ingaan op de sociale MAF.

De wet van 5 juni 2002 voorzag echter wel een overgangsmaatregel voor de kinderen die uiterlijk op 4 juli 2002 recht hadden op bijkomende kinderbijslag.
Die kinderen kunnen nog genieten van de sociale MAF over het jaar 2003 (en de volgende jaren) indien onder meer voldaan is aan de voorwaarde dat in het betrokken kalenderjaar bijkomende kinderbijslag genoten werd.

De socialeverzekeringsfondsen hebben de instructie gekregen om het gepaste formulier voor 2003 zo snel mogelijk aan hun leden te bezorgen. Op hun beurt moeten de desbetreffende gezinnen hun gegevens invullen en dadelijk bezorgen aan hun mutualiteit.