Print deze pagina
 
Vervaldag vennootschapsbijdrage 2004 nadert
Bij wijze van uitzondering kan de vennootschapsbijdrage voor het lopende jaar nog betaald worden uiterlijk op 31 december 2004.