Print deze pagina
Vaak gestelde vragen

Hoe kan ik als zelfstandige in orde blijven met mijn sociale zekerheid?

Een gouden raad: blijf in orde met de betaling van uw bijdragen. Door de tijdige betaling van uw bijdragen bouwt u immers rechten op in de ziekteverzekering (terugbetaling van geneeskundige kosten en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid), de pensioenregeling, de faillissementsuitkering, palliatief- en zorgverlof en op het vlak van gezinsbijslag.
Wie daarentegen zijn sociale bijdragen niet betaalt, maakt het zichzelf moeilijk en ziet zijn rechten uiteindelijk uitdoven.

Voor zelfstandigen met betaalmoeilijkheden bestaan er speciale regelingen. In behartigenswaardige gevallen is een kwijtschelding van de verhogingen mogelijk. Wie behoeftig is, kan eventueel bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen terecht.

Als u moeilijkheden ondervindt bij de betaling, laat de situatie dan niet aanslepen tot ze nog erger wordt. Contacteer zo snel mogelijk uw dossierbeheerder.

Wie zelfstandige in bijberoep is, kan langs zijn hoofdberoep terugvallen op de sociale zekerheid van werknemer of ambtenaar.