Print deze pagina
Vaak gestelde vragen
Ik ben werkloos en gescheiden. Mijn ex was zelfstandige. Heb ik voor mijn dochter recht op kinderbijslag?

Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, zijn er 2 mogelijkheden.

 1. U bent zelf nooit beroepsactief geweest en u krijgt geen werklozensteun
  U bent zelf geen rechthebbende en doet dus niet zelf het recht op gezinsbijslag ontstaan. U kunt wel bijslag trekken, als er een band van bloed- of aanverwantschap bestaat tussen uw gewezen echtgenoot (de zelfstandige) en het kind.
  In principe ontvangt de vader de kinderbijslag, maar het kan ook de moeder of een andere persoon of instantie zijn.
  De kinderbijslag wordt uitbetaald aan de moeder:
  • wanneer de ouders niet samenwonen, maar gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen (co-ouderschap)
  • wanneer het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt opgevoed door een andere bijslagtrekkende
 2. U krijgt werklozensteun
  U kunt rechthebbende zijn in de werknemersregeling en het recht op gezinsbijslag doen ontstaan. U kunt het recht op verhoogde kinderbijslag doen ontstaan.

Voor meer informatie neemt u het best contact op met het socialeverzekeringsfonds van uw ex-echtgenoot.